Váš termín Vám podržíme , potom termín uvoľníme!

Termín bol uvoľnený, ale kúpu permanentky je možné DOKONČIŤ!