Všetky operácie s rezervačným systémom Vám uchováme pre prípad potreby.

Všetky operácie s rezervačným systémom Vám uchováme pre prípad potreby.

Veďte si štatistiky o svojich zákazníkoch koľko krát neprišli alebo prišli.

Vieme archivovať v minulosti rezervované termíny, ku ktorým môžete mať prístup.

Dátum

23. január 2015

Kategórie

WEB portál
Vyskúšajte zadarmo
najlepší rezervačný systém
RezervujSi.sk
5